“Modern Çağ ve İbn-i Arabî” Uluslararası Sempozyumu

“Osmanlı Devleti’nde EHL-İ BEYT Sevgisi” Sergisi
27 Ağustos 2008
TÜRKKAD, 5. Dünya Su Forumu’nun Tematik ve Başlık Koordinatörü Düzeyindeki Tek STK
22 Mart 2008

23-24-25 Mayıs 2008 – İstanbul
26 Mayıs 2008 - Şam, Suriye

Günümüz insanı mânevî hazlardan ve kutsal değerlerden bağını büyük bir hızla kopartarak materyalist dünyanın kaosu içerisinde hakîkî tatmin ve mutluluk duygusundan uzaklaşarak kendisini derin bir duygusal yoksunluk içinde bulmaktadır.

Modernleşme adına yaşanan aşırı dünyevîleşme, insanın eşyaya odaklanması sonucunu doğurmuş ve bir araç olarak algılanması gereken eşyayı amaç edinmesine yol açmıştır. Kendisi ve kendisinin dışında algıladığı “öteki” ile ilişkilerini de bu yanlış yönlendirilmiş amaç doğrultusunda tesis eder olmuştur. Bunun sonucunda, bireyin toplum ve tabiat ile olan etkileşimi ben merkezli bir yapıya oturmuştur.

İbn-i Arabî’nin temsil ettiği öğretinin günümüz insanına kazandıracağı temel şey, kendisini ve bütünüyle varlığı kuşatan Rahmânî nefesin şuûruna vardırarak onu modern dünyanın açmazlarından kurtarıp gerçek mutluluğa ulaştırması olacaktır.

Bütün bu hususları değerlendirmek üzere, "Modern Çağ ve İbn-i Arabî" Uluslararası Sempozyumu, 9 ülkeden konu üzerine otorite kabul edilen yirmi iki bilim insanın katılımıyla üç gün İstanbul’da ve iki gün Şam’da gerçekleştirilmiştir.

Program PDF dosyası için tıklayınız.
Afiş PDF dosyası için tıklayınız.
Davetiye PDF dosyası için tıklayınız.
Broşür PDF dosyası için tıklayınız.

Fotoğraf Albümü - İSTANBUL

23