Kenan Rifai İslâm Araştırmaları Kürsüleri

Tasavvuf bir yaşam biçimidir. Tasavvuf iki bölümde anlaşılabilir. Birincisi, felsefesi ve ahlâkî değerlerin hayatımıza nasıl uygulanabileceğinin anlaşılması. İkincisi, bu felsefenin hayatımıza geçirilebilmesi için öğretmen-öğrenci ilişkisinin kurulabilmesi.

Açılmış olan araştırma merkezi, enstitü ve kürsülerin gayesi tasavvufun birinci bölümünün anlaşılır hale geçirilebilmesi ve Hz. Peygamber’in, Ehli Beytinin ve mutasavvıfların hayatlarını öğrenerek, nasıl yaşamamız gerektiğinin anlaşılmasıdır.

Din güzel ahlaktır diyen Hz. Peygamber gerçek dini yaşantının ahlâklı olmaktan geçtiğini vurgularken, Ken’an Rifai de “Tasavvuf bir gün akademilerden öğretilecektir” diyerek bu anlayışın yaşantıya taşımanın akademik yolunu göstermiştir.

Tasavvuf eğitimi, insanların evrensel insanî değerleri bilmeleri, bulmaları ve yaşamaları için bir ön adımdır. Toplumsal birlik bilinci ve tavrının geliştirilmesinde en elverişli yol tasavvuftan geçmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda kendi kendimizi, toplumun ihtiyaçlarını yeniden tespit etmemizi ve güncellememizi kolaylaştıracaktır. 

Her gün değişen ve dönüşen dünya içinde, insanların ve toplumların donmasını, kireçlenmesini ve bunun yol açacağı her türden rahatsızlıkları önleyen bir yenilenme kaynağı, dinamizmdir.

Tasavvuf, müzikten resme, edebiyattan felsefeye, tarihten sosyolojiye, siyaset felsefesinden popüler kültüre, bütün alanları ilgilendiren kapsamlı bir kültürel ilgi alanına sahiptir. Tasavvuf kültürünün yaşanmasına dönük çabaların öne çıkması, hayatın dokularına nüfuz edebilecek estetik ve insanî bakımdan yaşama yansıyabilecek boyutun güçlenmesi (ve derinleşmesi) için daha fazla kurumsal faaliyetlere ihtiyaç vardır. TÜRKKAD, bunun en elverişli ortamı olarak ‘tematik üniversiter yapılar’ı görmektedir.

TÜRKKAD olarak akademik yapılar içerisinde tesis edilmiş olan kurumlar:

  • North Carolina Üniversitesi (UNC) Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü

The Ken’an Rifai Distinguished Professorship of Islamic Studies

Kuruluşu 12 Şubat 2009 olan kürsü Temmuz 2011'de eğitime başladı.

  • Pekin Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü

Institute for Advanced Humanistic Studies, Peking University, The Ken’an Rifai Distinguished Professorship of Islamic Studies

Kuruluşu 19 Ağustos 2010 olan kürsü Ekim 2011'de açılışı yapılarak eğitime başladı.

  • Kyoto Üniversitesi Ken'an Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi

Kenan Rifai Center for Sufi Studies at ASAFAS, Kyoto University

Kuruluşu ve açılışı 6 Mart 2016

“Kenan Rifâî kürsülerinin, University of North Carolina at Chapel Hill’de, Çin’de ve belki başka üniversitelerde kurulması, uzak görüşlü hayırseverlik, eğitim sorumluluğu/eğitime katkı taahhüdü ve kültürler arasında bağlar oluşturmanın fevkalâde örnekleridir. Bu kürsülerin kuruluş tarihçesini ve TÜRKKAD ile Cemalnur Sargut’un bundaki rollerini ne zaman anlatsam, dinleyenler, bu kadar uzaklardaki insanların geleceğe kalacak böylesine güçlü entellektüel bir miras oluşturmak üzere bir araya gelebilmesine çok şaşırmakta ve hayran olmaktadırlar. Dolayısı ile ben bunun maneviyat ile eğitim felsefesini bir araya getiren ve uluslararası bir etki yaratacak çok önemli bir vizyon örneği olduğuna inanıyorum.” Prof. Carl W. ERNST, Chapel Hill North Carolina Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

“Kuzey Karolayna Üniversitesindeki Kenan Rifâiî kürsüsünün bereketi ve lutfu sayesindedir ki, biz burada İslâm ve Tasavvufu tanıtma imkanına sahip olduk… Yüzlerce öğrenciyi İslâm’ın hakiki yüzü ile tanıştırmak, onları İslam mâneviyâtının ve edebiyatının derinliğine daldırmak bizi son derece memnun etmiştir. Benim ve bizim burada ümidimiz odur ki, Kenan Rifâî Hazretlerinin başlattığı misyonunun bir parçası olmaya devam edebilelim. Bu misyon, insanlığa, hakiki insan olmayı öğretmenin yerinin artık tekkelerden üniversiteye taşınması gerekliliğini anlatmaktır. Üniversite, gerçek insanın, insân-ı kâmilin öğretileceği ve eğitileceği yerdir. Bütün yapmaya çalıştığımız budur.

Doğu ile Batı’yı birleştiren bu güzel girişimlerin Çin’den İstanbul’a, Oxford’a, Kuzey Carolina’ya bu bağların kurulması, bana Kur’ân-ı Kerîm’deki “Yüzünüzü nereye çevirirseniz çevirin, doğuya ve batıya, Allah’ın vechi ordadır” âyetini hatırlatıyor. Ümid ederim ki,, Kenan Rifâî kürsülerinden istifade edilen her yerde, bu kürsü, insanlığı bir araya getiren, bizi birleştiren ve bir anlayış noktasına doğru ilerleten bir vasıta olarak hizmet eder. Kenan Rifâî Programlarına küçük de olsa bir hizmette bulunabilme fırsatına sahip olmaktan dolayı derin şükranlarımı sunuyorum. Minnet duygularıyla teşekkür ediyorum.” Prof. Omid Safi, Duke Üniversitesi, Dinî Etüdler Bölümü

“Türk Kadınları Kültür Derneği’nin yüce gönüllülüğü, fedakârlığı sayesinde Pekin Üniversitesinde kurulan Kenan Rifâî Kürsüsü, Pekin Üniversitesi tarihinde ilk defa Tasavvuf ağırlıklı bir İslâm Felsefesi dersi tesis edilmesine olanak sağlamıştır ve bunun fark edilmesi çok önemlidir.

Kenan Rifâî Kürsüsü, hem benzer kürsüler açmak açısından hem de Yahudilik, Budizm, Hristiyanlık, Hinduizm gibi birçok manevi geleneği içine alacak şekilde manevi ilgiyi genişletmesi açısından Üniversite için bir ilham kaynağıdır.

Ayrıca Çin’in önde gelen diğer üniversitelerinin benzer şeyleri yapması için de bir ilham kaynağıdır. TÜRKKAD bu kürsü ile çok çok önemli bir alan açmış ve gerçekten anlamlı ve kayda değer bir uluslararası ortak bir girişimi başlatmıştır.” Prof. Weiming Tu, Pekin Üniversitesi, Beşeri Bilimler Enstitüsü Başkanı