Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi (TÜRKKAD İstanbul)

Yüksek Öğrenim Burs Yönetmeliği

Amaç ve Kapsam 

Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi’nin (TÜRKKAD İstanbul) başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verdiği yüksek öğrenim burslarının usul ve esaslarını düzenlemektir. Bu Yönetmelik, TÜRKKAD İstanbul’un sağladığı yüksek öğrenim burslarına başvuru, bursa hak kazananların belirlenmesinde izlenecek esaslar, bursun devamı ve kesilmesine ilişkin düzenlemeler ile bursiyerlerin temin etmesi gereken belgelere dair bilgileri kapsamaktadır.

Burs Başvurusu

Madde 2 – Burslara başvurmak isteyen kişilerin yüksek öğrenim kurumlarından birinde öğrenci olarak kayıtlı olmaları veya bir yüksek öğrenim kurumuna girmeye hak kazanmış bulunmaları gereklidir.

Madde 3 – Burs başvuruları her Ağustos ayında TÜRKKAD İstanbul’un internet sitesi üzerinden yapılır.

Bursiyerlerin Belirlenmesi

Madde 4 – Burs başvuruları tamamlandıktan sonra TÜRKKAD İstanbul Burs Komisyonu, başvuruları değerlendirerek, başarılı ve maddî imkânları kısıtlı adaylara öncelik verecek şekilde burs almaya hak kazananları belirler.

Madde 5 – Burs almaya hak kazananlar TÜRKKAD İstanbul’un internet sayfasında duyurulan tarihte ilân edilir.

Madde 6 – Burs almaya hak kazananlar, aşağıdaki evrakları tamamlayarak TÜRKKAD İstanbul’a posta ile göndermeli ya da elden teslim etmelidirler:

a)      Nüfus cüzdanı fotokopisi

b)      Öğrenci belgesi

c)      TÜRKKAD İstanbul tarafından belirlenen bir bankada kendi adına açılmış banka hesabına dair bilgiler (hesap no, IBAN no)

Bursun Ödenmesi

Madde 7 – Burs ödemesi, bir eğitim-öğretim yılı boyunca Ekim ve Temmuz ayları arasında, 10 ay süreyle bursiyerin bildirdiği banka hesabına yapılır. Evrakları eksik olan bursiyerlere ödeme yapılmaz.

Burs Miktarı

Madde 8 – TÜRKKAD İstanbul Burs Komisyonu, bursiyer başına aylık olarak ödenecek burs miktarını her öğretim yılı başında belirler. Burs Komisyonu, bazı bursiyerlere belirlenen aylık burs miktarının altında ya da üstünde kalacak şekilde veya rutin ödemelerin dışında ödeme yapılmasına karar verebilir.

Bursun Devamı ve Kesilmesi

Madde 9 Bursun devam etmesi için genel aritmetik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.20, 100 üzerinden ise en az 60 olması gerekmektedir.

Madde 10 Burs, Madde 9’da belirtilen genel aritmetik ortalama ile ilgili şartlar yerine getirildiği müddetçe normal öğrenim süresi boyunca (örneğin Tıp Fakültesi için 6 yıl, Edebiyat Fakültesi için 4 yıl vb.) ödenmeye devam eder. Hazırlık da bu süreye dahildir.

Madde 11 Bursiyer, her öğretim yılı başında, ders kaydını yaptırdıktan sonra yeni öğretim yılına ait öğrenci belgesi ile birlikte transkriptini de göndererek öğrenciliğinin devam ettiğini belgelemelidir. Burs, belgeler TÜRKKAD İstanbul’a ulaştıktan sonraki ilk burs ödeme tarihinde ödenmeye başlar. Geriye dönük ödeme yapılmaz.

Madde 12Belgelerini ilgili öğretim yılının Kasım ayının sonuna kadar göndermeyen ve/veya irtibat kurulamayan bursiyerin bursiyerliği iptal edilir.

Madde 13 Normal öğrenim süresi sona eren veya not ortalaması Yönetmelik’in gerektirdiği seviyenin altına düşen veyahut öğrencilik ile ilişkisi herhangi bir şekilde kesilen bursiyerlerin burs ödemeleri durdurulur.

Diğer Hükümler

Madde 14 Bu Yönetmelik 1 Ağustos 2015 tarihinden itibaren geçerli olup TÜRKKAD İstanbul, bu Yönetmelik kapsamına giren her konuda tasarruf yetkisini saklı tutar.

Madde 15Bursun verilmesi, devam etmesi ve sona erdirilmesi hususlarına dair bu Yönetmelik’te yer almayan hususların açıklığa kavuşturulmasında Burs Komisyonu yetkilidir.