TÜRKKAD, tasavvufun, kişilerin ve toplumların ortak dili olabileceğine inanmaktadır. Dermeğimiz, ülkemizin köklü tasavvuf geleneğinin, günümüz sorunlarını ele alış biçimlerini ortaya koymak adına yurt içinde ve yurt dışında konferans ve paneller düzenlemekte ve aynı zamanda farklı kurum ve kuruluşların düzenlediği organizasyonlara da iştirak etmektedir.


Paneller