Her yıl  derneğimiz, öncelikle Anadolu’da yaşamış büyük mutasavvıfların ülkemizde ve yurt dışında tanınması ve tanıtılması amacıyla sempozyumlar düzenlemektedir. Toplumun ve kültürümüzün temel değerlerini inşa etmiş olan bu büyük zatların mânevî şahsiyetlerinin daha iyi anlaşılması bu değerlerin günümüzde de yaşanabilmesini sağlayacaktır. Kuruluşumuz bu çalışmaları üniversiteler ve belediyelerin değerli katkıları ile ortaklaşa gerçekleştirmektedir. Bu uluslararası çalışmalar kültürümüzün, değerlerimizin ve ülkemizin tanıtımı açısından önemli ve sürdürülebilir bir bilgi ve iletişim ağı kurulmasını sağlamaktadır.

Tüm s
empozyumlarımız halka açık gerçekleştirilmekte olup dinleyicilerden ücret talep edilmemektedir.

Yapılan Sempozyumlar