1. Uluslararası Kyoto Üniversitesi Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu

14. “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri
3 Aralık 2017
“Hz. Mevlâna’da Peygamber Sevgisi” Başlıklı Sempozyum
15 Aralık 2016

Islamic Studies and Sufi Studies in Academia: Rethinking Methodologies (İslam Araştırmaları ve Tasavvuf Çalışmalarında Yöntem Arayışı) başlıklı I. Uluslararası Kyoto Üniversitesi Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Kyoto’da düzenlenecektir. Sempozyum, İslam araştırmalarının farklı ülkelerde günümüze değin nasıl yapılandırıldığı sorusunu gündeme getirecektir. İslam araştırmaları tasavvuf alanına odaklanarak, bu çalışmaların Amerika, Çin, Japonya ve Türkiye’de kurumsal ve entelektüel tarihini ortaya koyan bildirilere yer verilecektir. İslam araştırmalarının akademik disiplinler, oryantalizm, devlet kurumları açısından ele alınış farklılıkları ve bunlarla dini kimlik arasındaki ilişkiler konu edilecektir. İslam araştırmalarında tasavvuf alanına yönelik geliştirilecek akademik işbirlikleri, kurumlar arası ilişkiler ve yeni program yapılandırma imkanları konularında geleceğe yönelik bir projeksiyon yapılacaktır. Sempozyumda, özellikle tasavvuf araştırmalarının akademik açıdan ele alınış yöntemleri üzerinde değerlendirmeler yapılması beklenmektedir.

Sempozyum kapsamında aynı zamanda, Kyoto Üniversitesi, Kerim Vakfı ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi arasındaki kurumsal ilişkiler çerçevesinde ortaklaşa geliştirilmiş, yürütücülüğünü Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü’nün yapmakta olduğu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenmekte olan İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı başlıklı projenin kapanış konferansı gerçekleştirilecektir.

Kyoto Üniversitesi ve Kerim Vakfı’nın öncülük ettiği sempozyuma Japonya’nın çeşitli üniversitelerinden aralarında Yasushi Tonaga, Masayuki Akahori, Kazuo Morimoto’nun da bulunduğu İslam araştırmaları, tasavvuf alanı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Güney ve Orta Asya ve Uzak Doğu konularında uzman 14 bilim adamı, Amerika’dan William Chittick, Sachiko Murata, Carl Ernst, Bruce Lawrence, Cemil Aydın, miriam cooke, Juliane Hammer, Omid Safi, James Morris ve Pekin Üniversitesi’nden de Tu Weiming katılacaklardır. Sempozyuma Türkiye’den konuşmacı olarak Cemalnur Sargut, Mahmud Erol Kılıç, aynı zamanda İki Doğunun Köprüsü Proje ekibinde yer alan Emine Yeniterzi, Osman Nuri Küçük, Ahmet Murat Özel ve Cangüzel Güner Zülfikar katılacaktır.

Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programını tamamlamış bulunan Kyoto ve Tokyo Üniversitesi doktora öğrencileri, Osmanlı Dönemi Tasavvufu ve ilişkili konuları ele aldıkları bildiriler sunacaklardır. Proje Kapanış Konferansı kapsamında gerçekleştirilecek oturumun ayrıca ilgi görmesi beklenmektedir.

Proje, Japon akademik geleneğinde henüz yer tutmayan, Osmanlı Dönemine ait tasavvuf içerikli orijinal kaynakların Japon akademisyenler tarafından işlenir hale gelmesi amacı ile hayata geçirilmiştir. Bu yolla kurulacak anlayış köprüsünün iki ülke arasındaki akademik, sosyal ve diplomatik açıdan ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunması beklenmektedir.

Sempozyum açılışı, düzenleyen kuruluşlar adına Kyoto Üniversitesi ASAFAS Dekanı Yasushi Kosugi, Kyoto Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Direktörü Yasushi Tonaga, ve Kerim Vakfı, TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği’ni ve Üsküdar Üniversitesi’ni temsilen Cemalnur Sargut’un ev sahipliğinde ve Tokyo Büyükelçisi Sayın Ahmet Bülent Meriç’in toplantıyı teşrifi ile gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma Türkiye’den davetli konuşmacı, kurum temsilcileri, izleyici ve teknik ekip olarak toplam 61 kişilik bir heyet katılacaktır.

İki gün sürecek olan sempozyum internet üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

SEMPOZYUM TARİHİ
20-21 Mayıs 2017– Kyoto Üniversitesi, JAPONYA

CANLI YAYIN LİNKLERİ
Türkçe
İngilizce

**Sempozyum canlı yayını, Nefes Yayınevi A. Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

[Program Japonya saatine göre hazırlanmıştır. Japonya saati Türkiye saatinden 6 saat ileridedir.]

SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUMLAR
Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi, Kyoto Üniversitesi, Kyoto
Japonya Ulusal Beşeri Bilimler Enstitüsü Modern Orta Doğu Bölge Çalışmaları Projesi: [Structural Comprehension of Islamic Mysticism: Investigation into Sufism–Tariqa–Saint Cults Complex (Grant-in-Aid for Scientific Research (A), JSPS); Anthropological Studies on Veneration of Saints and Relics in the Mediterranean World (Grant-in-Aid for Scientific Research (B), JSPS]
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul
İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı (T. C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenen proje)
Kerim Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı, İstanbul
TÜRKKAD Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi

SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Yasushi TONAGA, JAPONYA
Masayuki AKAHORI, JAPONYA
Yasushi KOSUGI, JAPONYA
Mahmud Erol KILIÇ, TÜRKİYE
William CHITTICK, ABD
Sachiko MURATA, ABD
Tu WEIMING, ÇİN
Carl W. ERNST, ABD
Osman Nuri KÜÇÜK, TÜRKİYE
Ahmet Murat ÖZEL, TÜRKİYE

SEMPOZYUM ORGANİZASYON KOMİTESİ
Yasushi TONAGA, JAPONYA
Chiaki FUJII, JAPONYA
Tatsuro FUTATSUYAMA, JAPONYA
Shinsuke NAGAOKA, JAPONYA
Yumi DONNY-CLARK, JAPONYA
Belgin BATUM, TÜRKİYE
Elif ERHAN, TÜRKİYE
Cangüzel ZÜLFİKAR, TÜRKİYE
Hülya DELİKTAŞ, TÜRKİYE

Davetiye pdf dosyası için tıklayınız.

Davetiye Japonya saatine göre hazırlanmıştır.
Japonya saati Türkiye saatinden 6 saat ileridedir.

Afiş pdf dosyası için tıklayınız.

Afiş Japonya saatine göre hazırlanmıştır.
Japonya saati Türkiye saatinden 6 saat ileridedir.

Program pdf dosyası için tıklayınız.

Program Japonya saatine göre hazırlanmıştır.
Japonya saati Türkiye saatinden 6 saat ileridedir.

Maydan’da çıkan Cangüzel Güner Zülfikar’a ait makale için tıklayınız.

[Book Presentation- Bibliography of Sufism, Tariqa, and Saint Cult Studies in Japan] The Bridge of Two Easts: Sufi Culture

Jenerik Filmi

Documentary: The Bridge of Two Easts


Fotoğraf Albümü

DSCF4313DSCF4393DSCF4494DSCF4573DSCF4622DSCF4770DSCF4792DSCF4816DSCF4943DSCF5063DSCF5078DSCF5081DSCF5193DSCF5215DSCF5319IMG_0268IMG_0283IMG_0369IMG_0400IMG_0417IMG_0439IMG_0476

 

WordPress Gallery Free Version

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DSCF4313
DSCF4393
DSCF4494
DSCF4573
DSCF4622
DSCF4770
DSCF4792
DSCF4816
DSCF4943
DSCF5063
DSCF5078
DSCF5081
DSCF5193
DSCF5215
DSCF5319
IMG_0268
IMG_0283
IMG_0369
IMG_0400
IMG_0417
IMG_0439
IMG_0476
 
 
 
 
 
 

Röportajlar

WordPress Gallery Free Version

 

 
 
 
 
Carl ERNST - 1st International Symp of Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto Univ Interview
 
Bruce LAWRENCE - 1st International Symp of Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto Univ Interview
 
James MORRIS - 1st International Symp of Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto Univ Interview
 
Omid SAFI - 1st International Symp of Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto Univ Interview
 
Yasushi TONAGA - 1st International Symp of Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto Univ Interview
 
Masayuki AKAHORI - 1st Inter Symp of Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto Univ Interview
 
Juliane HAMMER - 1st International Symp of Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto Univ Interview
 
Cemil AYDIN - 1.Uluslararası Kyoto Üniv. Kenan Rifai Tasav Araştırmaları Merkezi Semp Röportaj
 
Mahmud Erol KILIÇ - 1.Uluslararası Kyoto Üniv. Kenan Rifai Tasav Araştırmaları Merkezi Semp Röportaj
 
Ahmet Murat ÖZEL - 1.Uluslararası Kyoto Üniv. Kenan Rifai Tasav Araştırmaları Merkezi Semp Röportaj
 
Makoto SAWAI - 1st International Symp of Kenan Rifai Center for Sufi Studies, Kyoto Univ Interview
 
 
 
 
 
 

Canlı Yayın Kayıtları Listesi