Meşkûre Sargut Hatırasına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu

15. “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri
25 Kasım 2018
“USTAM ve BEN” – Burs Öğrencileri Yararına Resim Sergisi
17 Ocak 2018

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Tasavvuf Eğitim Programları dönem kapanışında, Meşkûre Sargut Hanımefendi’nin aramızdan ayrılışlarının beşinci sene-i devriyesi hâtırasına “Kadın ve Tasavvuf” başlıklı sempozyum gerçekleştirilecektir.
Sempozyumu, katılım belgeleri takdim töreni takip edecektir.

Sempozyum internet üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

Tarih: 10 Şubat 2018

Saat: 09.40 – 17.00

Yer: Üsküdar Üniversitesi, Nermin Tarhan Salonu

**Sempozyum canlı yayını, Nefes Yayınevi A. Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TASAVVUF ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TASAVVUF EĞİTİM PROGRAMLARI DÖNEM KAPANIŞI PROGRAMI

Meşkûre Sargut Hatırasına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu

Açılış Konuşmaları . 09.40 – 10.30
Kısa Film

I. Oturum . 10.30 – 11.50
Oturum Başkanı: Dr. Asuman KULAKSIZ
İlâhe KURŞUN
“Çağdaş Türk Sûfi Kadınlarından Meşkûre Sargut’un Hayatı ve Eserleri”
Hümeyra LİVATYALI
“Mutasavvıf Kadında Analık Vasfı: Meşkûre SARGUT”
Kerim GÜÇ
“Kāli Hâle çevirmiş bir kadın derviş”

Ara/Öğle Yemeği . 11.50 – 14.00

II. Oturum . 14.00 – 15.40
Oturum Başkanı: Cemâlnur SARGUT
Prof. Dr. Emine YENİTERZİ
“Klâsik Türk Şiirinde Dînî ve Tasavvufî Hüviyet Taşıyan Kadın Şahsiyetler”
Arzu Eylül YALÇINKAYA
“Meşkûre Sargut’un Yayınlanmamış Romanı: Cumartesi Sohbetleri”
Nur ARTIRAN
“Yakın Zamanımızın Müstesnâ Sûfilerinden Seniha Bedri Göknil Hanımefendi”
Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK
“Geçmişten Günümüze Tanınmış Kadın Sûfiler ve Tasavvuf İlmine Katkıları”

TASAVVUF EĞİTİM PROGRAMLARI KATILIM BELGELERİ TAKDİM TÖRENİ
16.00 – 17.00

Fotoğraf Albümü

MAO_3521MAO_3323MAO_3485MAO_3504MAO_3330MAO_3336MAO_3339MAO_3345MAO_3371MAO_3380MAO_3404MAO_3406MAO_3413MAO_3428MAO_3437MAO_3441MAO_3466MAO_3473MAO_3659

 

WordPress Gallery Free Version

 

 
 
MAO_3521
MAO_3323
MAO_3485
MAO_3504
MAO_3330
MAO_3336
MAO_3339
MAO_3345
MAO_3371
MAO_3380
MAO_3404
MAO_3406
MAO_3413
MAO_3428
MAO_3437
MAO_3441
MAO_3466
MAO_3473
MAO_3659
 
 
 
 
 
 

Video Albümü

WordPress Gallery Free Version

 

 
 
 
 
Meşkûre Sargut'un vefatının 4. sene-i devriyesi hatırasına hazırlanan Film
 
Meşkûre Sargut Hatırasına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu - Cemalnur Sargut Daveti
 
Meşkûre Sargut Hatırasına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu - 1.Oturum
 
Meşkûre Sargut Hatırasına Kadın ve Tasavvuf Sempozyumu - 2. Oturum
 
Tasavvuf Eğitim Programları Katılım Belgeleri Takdim Töreni