North Carolina Üniversitesi (UNC) Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü

5. “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri
7 Mart 2009
“Osmanlı Devleti’nde EHL-İ BEYT Sevgisi” Sergisi
27 Ağustos 2008

Amerika, Chapell Hill Kuzey Carolina Üniversitesi (UNC) 
Dinî Etüdler Bölümü
Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü
The Ken’an Rifai Distinguished Professorship of Islamic Studies

Kürsü 12 Şubat 2009 tarihinde TÜRKKAD İstanbul tarafından kuruldu. 
Kenan Rifai İslâm Araştırmaları Kürsüsü’ne Prof. Juliane Hammer atandı.
Kürsü Temmuz 2011'de eğitime başladı.

North Carolina Üniversitesi 1789 yılında kurulmuş olup Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk devlet üniversitesidir.
2012 verilerine göre (QC) North Carolina Üniversitesi sosyal bilimler alanında dünya üniversiteleri sıralamasında 23. sırada yer almaktadır.

2011 ABD devlet üniversiteleri sıralamasında 5. konumda yer almıştır.

2012 verilerine göre (QC) dünya sıralamasında da ilk 100'e girmektedir.
Dini Etütler Bölümünde açılan kürsü ile İslam araştırmaları konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde dersler verilmekte ve akademik araştırmalar yapılmaktadır.

"İslâm Araştırmaları Ken'an Rifâî Seçkin Profesörlük Kürsüsü’nün açılması haberi UNC Dinî Etüdler ve hattâ Amerika’nın modern hayırseverlik tarihi için fevkalâde bir hâdisedir. Türk Kadınları Kültür Derneği, sosyal hizmet ve eğitime gönül veren kadınlar tarafından yönetilen ilerici bir sivil toplum kuruluşudur. Bu derneğin mensupları, Osmanlı Devleti’nden laik Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişi gören, çok önemli ve saygın mutasavvıf Ken'an Rifâî’nin aktardığı şekliyle tasavvufun ahlâkî ve mânevî eğitim geleneğinden faydalanırlar. Takdire şâyan bir gerçektir ki İslâm araştırmaları alanındaki bu kürsünün adını aldığı öğretmen, kadınların mânevî ve entelektüel eşitliğine inanan ve üniversiteleri en önemli bilgi alışverişinin gerçekleştiği yer olarak gören bir öğretmendir."

Carl Ernst, Prof., Dini Etütler Bölümü, Department of Religious Studies, Kenan Distinguished Professor

"Carolina’da, öğrencilerimizin ve halkımızın farklı kültürleri anlamasına katkıda bulunacak olmasından dolayı, değişik dinler üzerine yapılan çalışmaların akademik alanlarımıza katılmasından gurur duyuyoruz. Üniversitemizin İslami çalışmalar konusunda birikimini artıracak bu yeni fırsatı bize vermelerinden dolayı, Türkiye’den gelen bu seçkin dostlarımıza müteşekkiriz."
Holden Thorp, Prof., UNC rektörü, Chancellor of the University of North Carolina at Chapel Hill, Kenan Professor of Chemistry

Kürsünün 2011-2012 eğitim yılında yaptığı çalışmalar;
Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü (The Ken’an Rifai Distinguished Professorship of Islamic Studies) 2011 ve 2012  Çalışmaları

UNC, Ken'an er-Rifai İslami Araştırmalar Kürsüsü profesörü Juliane Hammer aşağıdaki dersleri vermektedir:

RELI 490 Women, Gender, and Sexuality in Islam
RELI 490 İslâm’da Kadın ve Toplumsal Problemler

RELI 064 Re-Introducing Islam (First-Year Seminar)
RELI 064 İslâm’ı Tekrar Tanıtmak (Birinci Sınıf Semineri)

RELI 440 Topics in American Religions: American Islam
RELI 440 Amerika’da Yaşanan İslâm

North Carolina Üniversitesi 1789 yılında kurulmuş olup Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk devlet üniversitesidir.
2011 ABD devlet üniversiteleri sıralamasında 5. konumda yer almıştır. Dünya sıralamasında da ilk 100'e girmektedir.
Üniversitede 77 lisans, 109 master ve 66 doktora programı yer almaktadır.
North Carolina Üniversitesi işletme, tıp, diş hekimliği, eğitim, hukuk, kamu sağlığı, temel ve uygulamalı fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eğitim vermekte ve araştırmalar yapmaktadır.
2012 yılı başı itibarıyle yaklaşık 30.000 öğrencisi bulunmaktadır. Geçtiğimiz sene üniversite lisans bölümlerine yapılan 24.000 müracaat içerisinden liseden ilk %10’da mezun olan yaklaşık 4000 öğrenciyi kabul etmiştir.
Kuzey Karolina Üniversitesi’nin web adresi: http://www.unc.edu/index.htm)
Prof. Juliane Hammer
Master ve doktorasını Berlin’deki Humboldt Üniversitesi’nde İslâm Araştırmaları dalında yapan Juliane Hammer’in araştırma alanları Amerika’daki Müslümanlar, çağdaş İslam düşüncesi, İslamiyette kadın ve toplumsal cinsiyet ve tasavvuftur. Doktora sonrası çalışmalarını Georgetown Üniversitesi’nde yapmış olan Dr. Hammer Princeton Üniversitesi’nde de araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Dr. Hammer, Elon Üniversitesi, Charlotte’ daki North Carolina Üniversitesi ve George Mason Üniversitelerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
https://religion.unc.edu/people/current-faculty/faculty-alpha#h
Prof.Juliane Hammer'ın CV'si için tıklayınız

Video