“Osmanlı Devleti’nde EHL-İ BEYT Sevgisi” Sergisi

North Carolina Üniversitesi (UNC) Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü
12 Şubat 2009
“Modern Age and Ibn ‘Arabi” International Symposium
23 Mayıs 2008

2007 yılının Ramazan ayında ilki gerçekleştirilen "Gözlerden Uzak Bekleyenler" serisinin ikincisi, Topkapı Sarayı Mukaddes Emânetler Bölümü’nde Ehl-i Beyt’e âit mânevî eşyaların yer aldığı özel bir sergiyle açılmıştır.

TOPKAPI Sarayı Müzesi ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi’nin ortaklaşa düzenledikleri “Osmanlı Devleti’nde Ehl-i Beyt Sevgisi” konulu sergi, 27 Ağustos-24 Kasım 2008 tarihleri arasında açık kalmıştır.

9. Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi ve bu fetih ile halifelik makamının Osmanlı Devleti’ne intikaliyle birlikte, Ehl-i Beyt’e âit birçok özel eşya da Osmanlı Devleti’nin özel koruması altına girmiştir. Peygamber ahlâkıyla yaşayan Osmanlı pâdişahlarının Ehl-i Beyt’e verdiği değer herkes tarafından bilinmektedir. Osmanlı Sultanları, Kutsal Emânetler Dairesi’nde Hz. Peygamber’in aziz hatıralarıyla birlikte, Ehl-i Beyt’e âit olan veya Ehl-i Beyt’e atfedilen eşyaları yüzyıllar boyunca büyük bir özenle saklayarak günümüze ulaşmasını sağlamışlardır. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen Ehl-i Beyt sevgisini en güzel şekliyle yansıtan olan bu özel sergide yer alan eserlerin önemli bir bölümünü, müzede korunan ancak teşhir edilmeyen eserler oluşturmaktadır. Hz. Hüseyin’in Cübbesi, Hz. Fatma’ya atfedilen seccâde bunlardan yalnızca birkaçıdır. 

Türk-İslâm dünyasında ne maddî ne de manevî açıdan paha biçilemeyecek kadar değerli kabûl edilen bu emânetlerin günümüz kültür dünyâsıyla paylaşıldığı bu anlamlı bir sergi ile, Peygamber ehline duyulan sevgi ve bu sevgiyle yaşayanların buluşması amaçlanmıştır.

Serginin küratörlüğü Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler Daire Şefi Sevgi Ağca tarafından yapılmıştır.

Tarih: 27 Ağustos-24 Kasım 2008
Yer: Topkapı Sarayı Mukaddes Emânetler Dairesi Silahdar Hazinesi Bölümü

Ehl-i Beyt Filmi