“Bir Kul Bir Resul” Sergisi

“Hz. Mevlana ve Kadın” Kadın ve Tasavvuf II Sempozyumu
6 Mayıs 2007
3. “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri
31 Mart 2007

Doğumunun 1436. senesi münasebetiyle TÜRKKAD İstanbul Şubesi’nin girişimleri, AİLEM Derneği katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 1-15 Nisan 2007 tarihleri arasında Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde ‘BİR KUL, BİR RESÛL’ sergisi açılmıştır. Konusu, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi Başkanı Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç tarafından belirlenen sergi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nin sanat yönetmenliğinde hazırlanmıştır. 

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) şahsî eşyalarının yanında Kâbe anahtarı, Kâbe süpürgesi gibi mânevî değeri olan eşyalarla birlikte; din ilimleri, edebiyat ve hat sanatı açısından paha biçilemeyecek değerde eserler ilk kez tek bir sergide biraraya getirilmiştir.

Hz. Muhammed’in (s.a.s.) gömleği, nâlin-i saâdeti (bir çeşit sandaletleri) gibi şahsî eşyaları, sakal-ı şerifleri, en büyük emâneti olan Kur’an-ı Kerim’lerin 8-19. yüzyıla âit en görkemli örnekleri, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hadislerinden veya Hz. Muhammed’le (s.a.s.) ilgili Kur’an âyetlerinden konusunu alan ve Osmanlı Sultanlarının yazmış olduğu hat levhaları, bugüne kadar sergilenmemiş olan ve hadislerin Müslimî, Tahavî, Buhârî ve Tirmizî’nin kaleme aldığı hadis şerhlerinin 14-15. yüzyıla âit örnekleri, Delâil-i Hayratlar, Hz. Peygamber için yazılmış Naat’lar, Mîrâciyeler, Hz. Peygamber’in  şeceresini, hayatını ve mîrâcı anlatan el yazmaları, Zübdet’üt Tevârih gibi dünya ve peygamberler tarihini konu alan yazma eserler, Kâbe ve Medine minyatürleri, Kâbe örtüleri, Kâbe anahtarları, Kâbe süpürgeleri, ferâşet beratları, Ravza-i Mutahhara örtüleri, Medine toprağı, alemler ve tılsımlı gömlekler, müze koleksiyonlarından seçilen ve sergide yer alan mukaddes emânetler ve eserlerin  sadece bir bölümüdür.

Sergide yer alan eserlerin önemli bir bölümü müzelerde korunan ancak teşhir edilemeyen eserlerden oluşmuştur. Kutlu Doğum haftasında ‘Bir Kul, Bir Resûl’ sergisi vâsıtasıyla bu mukaddes emânetler ve eserlerin sevenleriyle buluşturulması amaçlanmıştır.

‘Bir Kul, Bir Resûl’ sergisi hem kavram, hem de Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, Konya Müzesi, İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğü koleksiyonları, Süleymaniye Kütüphanesi ile, İstanbul Hırka-i Şerif Camii Hizmet Vakfı’ndan seçilen yaklaşık 120 adet eserle ilk büyük sergi niteliğini taşımıştır.

Tarih: 01-15  Nisan 2007
Yer: Türk ve İslâm Eserleri Müzesi