Pekin Üniversitesi Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü

‘Kulun Niyâzı, Mısrî Niyâzî’ Uluslararası Sempozyum
9 Ekim 2010
6. “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri
27 Şubat 2010
Çin, Pekin Üniversitesi  
Beşeri Bilimler Enstitüsü
Ken’an Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü
Institute for Advanced Humanistic Studies, Peking University, The Ken’an Rifai Distinguished Professorship of Islamic Studies
 
Kürsü 19 Ağustos 2010 tarihinde TÜRKKAD İstanbul tarafından kuruldu.
Ekim 2011'de açılışı yapılarak eğitime başladı.
 
1898 yılında kurulan Pekin Üniversitesi, eski adıyla Pekin İmparatorluk Üniversitesi, Çin'de kurulan ilk kapsamlı devlet üniversitesidir.
2012 verilerine göre (QC) Üniversite dünya sıralamasında ilk 100 üniversite arasında olup, sosyal bilimler alanında 30. sıradadır.
Kenan Rifai İslâm Araştırmaları Kürsüsü’ne Prof.William Chittick ve Prof. Sachiko Murata atandı.

Beşeri Bilimler Enstitüsünde açılan kürsü ile İslam araştırmaları konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde dersler verilmekte ve akademik araştırmalar yapılmaktadır.

"..Kurumunuz TÜRKKAD İstanbul'un Türkiye'de, Amerika'da ve şu an Çin'de yapmakta olduğu çalışmalara hayranlığımı ve takdirlerimi bir kez daha dile getirmek isterim. Kurulmakta olan bu kürsü ile Pekin Beşeri Bilimler Enstitüsü ve öğrencileri 'İslâm araştırmaları' yaparak çalışma alanlarını genişletecek ve derinleştireceklerdir. Ben Weiming Tu Pekin Üniversitesi adına, bu çok kıymetli  katkınızdan ötürü  müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim."
Weiming Tu, Prof., Pekin Üniversitesi, Beşeri Bilimler Enstitüsü Başkanı

1898 yılında kurulan Pekin Üniversitesi, eski adıyla Pekin İmparatorluk Üniversitesi, Çin'de kurulan ilk kapsamlı devlet üniversitesidir. Aynı zamanda o dönemin en yüksek idârî organıdır. Mayıs 1912'de okul bugünkü adını almıştır. Üniversite, 1952 yılında yenilikleri takip etmek amacıyla, araştırmaya daha yoğun önem veren bir bilim ve insânî değerler üniversitesi haline gelmiştir. 2000 yılının Nisan ayında, eski Pekin Tıp Üniversitesi’ni de bünyesine katmasıyla yepyeni bir Pekin Üniversitesi oluşmuştur. Günümüzde, Pekin Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Uygulamalı Bilimler, Mühendislik Bilimleri gibi alanların yanında Beşerî ve Sosyal Bilimler, İdârî Bilimler, Dilbilim gibi çok çeşitli alanlarda hizmet sunmaktadır.

Şu anda, 15128'i yüksek lisans olmak üzere, 33800 ‘ün üzerinde öğrenci Pekin Üniversitesi’ne devam etmektedir. Üniversite, 5 fakülte, 31 koleje sahiptir. 98 araştırma enstitüsü, 126 araştırma merkezi, 11 laboratuar ve 12 eğitim hastanesi bulunmaktadır. Bunların dışında, öğrencileri için 101 ihtisas alanı, çift-diploma öğrencileri için 4 ihtisas imkânı, master adayları için 224 ihtisas imkânı, doktora adayları için de 202 ihtisas imkânı sunmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, ulus için çok önemli olan 81 bilim dalında eğitim imkânı ve 35 doktora-sonrası araştırma istasyonu imkânı vardır. Üniversite'nin eğitim kadrosu; 52'si Çin Bilim Akademisi, 8'i Çin Mühendislik Akademisi, 5'i III. Dünya Bilim Akademisi üyesi olmak üzere toplam 3276 öğretim üyesinden oluşmaktadır.
Pekin Üniversitesi dünya çapında sürdürdüğü işbirlikleri çerçevesinde 49 ülke ve bölgeden 240 okul ile değişim programı sürdürmektedir. 2012 verilerine göre (QC) Üniversite dünya sıralamasında ilk 100 üniversite arasında olup, sosyal bilimler alanında 30. sıradadır. (Pekin Üniversitesi’nin web adresi: http://english.pku.edu.cn/)
Kenan Rifai İslâm Araştırmaları Kürsüsü'nde Prof. William Chittick ve Sachiko Murata iki yıl süre ile eğitim görevini üstlendi.

William Chittick:
New York Devlet Üniversitesi'nde, Karşılaştırmalı Araştırmalar Bölümü profesörüdür. Milford Connecticut'da doğup büyüyen William C. Chittick lisansını Ohio Wooster Koleji'nde tarih alanında tamamladıktan sonra doktorasını 1974'te Tahran Üniversitesi'nde Fars edebiyatı alanında tamamladı.
Tahran'da Aryamehr Teknik Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölümü’nde Karşılaştırmalı Dinler alanında hocalık yaptı. İran İslâm Devrimi'nden önce İran Kraliyet Felsefe Akademisi'nde yardımcı doçentti. 1979'da Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü ve dînî araştırmalar alanında hocalığını sürdürdü.
Yirmi beş kadar tercümesi ve İslâm düşüncesi, tasavvuf, Şiilik ve Fars edebiyatı alanında çok sayıda makalesi olan ancak özellikle Muhyiddin Arabî ve Mevlânâ gibi sufi yazar ve şairlerinin yazılarını İngilizceye tercüme etmesi ve yorumladığı eserlerle tanınan Chittick, halen tasavvuf ve İslâm felsefesi alanında çeşitli araştırma projelerinde çalışmakta ve İslâm klasikleri, Hinduizm ve dini araştırmalar alanının diğer konularına dair dersler vermeye devam etmektedir.
Dünyanın en tanınmış tasavvuf otoritelerinden olup çok sayıda eseri Türkçe'ye çevrilmiştir.
Eserleri: The Sufi Path of Knowledge The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi (1983) The Psalms of Islam (1988) The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn al-`Arabî's Cosmology (1998) Sufism: A Short Introduction (2000) The Heart of Islamic Philosophy: The Quest for Self-Knowledge in the Teachings of Afdal al-Dîn Kâshânî (2001) The Elixir of the Gnostics (2003) Me & Rumi: The Autobiography of Shams-i Tabrizi (2004)

Sachiko Murata:
Sachiko Murata lisans çalışmasını Japonya’da Chiba Üniversitesi’nde Aile Hukuku dalında tamamladıktan sonra Tokyo’da bir yıl bir hukuk firmasında çalışmış daha sonra 1971’de Tahran Üniversitesi’nde Fars Edebiyatı dalında doktorasını tamamlamıştır. Ardından Tahran Üniversitesinde İlahiyat Fakültesine kaydolmuş ve İslâm Fıkıhı dalında lisans eğitimi görmüştür. Aynı zamanlarda İran Kraliyet Felsefe Akademisi’nde İslâmi düşünce dersleri almıştır. 1983’ten beri Stony Brook, New York Devlet Üniversitesi Asya ve Asyalı-Amerikalılar Araştırmaları Bölümü’nde dini araştırmalar dersi vermektedir.
Eserleri: The Tao of Islam: A Sourcebook on Gender Relationships in Islamic Thought (SUNY 1992), The Vision of Islam (Paragon 1994) Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yü's Great Learning of the Pure and Real