TÜRKKAD, 5. Dünya Su Forumu’nun Tematik ve Başlık Koordinatörü Düzeyindeki Tek STK

“Modern Çağ ve İbn-i Arabî” Uluslararası Sempozyumu
23 Mayıs 2008
4. “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri
18 Mart 2008

TÜRKKAD, 5. Dünya Su Forumu’nun Tematik ve Başlık Koordinatörü Düzeyindeki Tek Sivil Toplum Kuruluşu oldu.

TÜRKKAD, 16-22 Mart 2009 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Dünya Su Forumu’nda, 5. Dünya Su Forumu Genel Sekreterliği ve Dünya Su Konseyi tarafından “Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme” başlıklı 6. Temanın iki ortak koordinatöründen birisi olarak seçilmiştir. TÜRKKAD bu görevi UNESCO-IHP (International Hydrology Programme) eş koordinatörlüğü ile yürütmüştür.

5. Dünya Su Forumu içerik olarak 6 ana tema altında yapılandırılmıştır. Forumda toplam 11 tematik ve 48 başlık koordinatörü görev yapmıştır. Kuruluşumuz 5. Dünya Su Forumu’nda Tematik düzeyde görev alan Tek Sivil Toplum Kuruluşu olmuştur.
 
5. Dünya Su Forumu Tematik Süreci Konu Başlıkları 
Tema1: Küresel Değişimler ve Risk Yönetimi, 
Tema 2: İnsani Kalkınma ve Binyıl Kalkınma Hedefleri 
Tema 3: İnsani ve Çevresel İhtiyaçlar Dikkate alınarak su kaynaklarının korunması ve yönetimi, 
Tema 4: İdare ve Yönetim
Tema5: Finans 
Tema 6: Eğitim, Bilgi ve Kapasite Geliştirme
 
Suyla ilgili her konu eğitim, bilgi ve kapasite geliştirmenin bir konusu olduğundan, 6. tema içerik olarak forumun en hacimli temasıdır. Forum kapsamındaki diğer tematik koordinatörler Türkiye’den DSİ dışında, ağırlıklı olarak birleşmiş milletler örgütleri ve uluslararası teşkilâtlardır. Belirlenmiş temalardaki başlıklar altında 100’ün üzerinde oturum gerçekleştirilmiştir.
6. Tema altında beş ana başlık bulunmaktadır; bunlar eğitim, bilgi ve kapasite geliştirme alanında, bilgi ağlarının kurulumu, su bilimi ve teknolojileri, veri paylaşımı/veriye ulaşım ve kültür ana başlıklarını içermektedir. Bu tema altında 5. sırada yer alan “Su ve Kültür” başlığı TÜRKKAD ve İSKİ eş koordinasyonu ile yürütülmüştür.
Bu başlık kapsamındaki oturumlarda geleceğe yönelik su politikalarının üretilebilmesi için farklı su kültürlerinin oluşumunda rol oynayan ana faktörler, suya duyulan ortak ihtiyacın toplumlar ve kültürler arasında birleştirici rol oynaması konuları uluslararası düzeyde ele alınmıştır. Ayrıca, özgün bir oturum ile ülkemizin 4000 yıl öncesine dayanan su medeniyeti forum çerçevesinde düzenlemiş olduğumuz sergilerin de katkılarıyla tanıtılmıştır.
 

http://www.worldwaterforum5.org/
http://www.suvakfi.org.tr/
http://www.dsi.gov.tr/
http://www.iski.gov.tr/

Tema Koordinatörleri’nin görevi nedir?
Tema Koordinatörleri, kendi temaları altındaki konularda ana başlıkları oluşturmak, başlıklar altında geliştirilen içeriği izlemek, içeriğin temanın ana amacına uygun olarak geliştirilmesi ve koordinasyonundan sorumludur. Forum yapısının ikinci katmanı politik süreçtir. Bu süreç Forum adına ev sahibi ülke olması sıfatıyla Türkiye Dış İşleri Bakanlığı ilgili heyeti tarafından yönetilmiştir. Tema koordinatörleri kendi konu içeriklerini politik sürece yansıtmakla sorumludurlar. Bu süreç kapsamında sırasıyla 2008 Eylül-Paris, Aralık-Cenevre, 2009 Ocak-Roma toplantıları gerçekleştirilmiş ve Mart ayının ilk haftasında Paris’te düzenlenen toplantı ile hazırlık süreci tamamlanmıştır. Toplantılarda, foruma iştirak eden ülkelerin resmi delegasyonu, tema koordinatörleri, forum bölgesel süreci koordinatörleri ve temel grup temsilcileri gibi ekipler sınırlı sayıda katılımcıyla temsil edilmektedir. UNESCO-IHP (International Hydrology Programme) eş koordinatörlüğü ile yürütülen 6. Tema politik süreçte TÜRKKAD tarafından temsil edilmiştir.
 
Mimar Sinan Kırkçeşme Su Yolunu konu alan “Suyun Mimari Yolculuğu” sergileri
TÜRKKAD, Tematik ve Politik süreçteki etkili çalışmalarının yanında, forumun kamuoyuna tanıtılması ve sahiplenilmesi için önemli çalışmalarda bulunmuştur. 
Bu amaçla 2008’de başlayan hazırlık sürecinden itibaren ülkemiz su kültürü ve medeniyetini tanıtan sergi projeleri gerçekleştirilmiştir.
 
“Suyun Mimari Yolculuğu” Sergileri:
İstanbul, Ayasofya Müzesi - 15-30 Mart 2008 - TÜRKKAD İstanbul - Ayasofya’daki Sergi, Taş Yapı Enerji Grubu ve Nefes Yayıncılık A.Ş. tarafından desteklenmiştir. 
İstanbul, Harbiye Askeri Müzesi - 21-22 Mart 2008 - TÜRKKAD İstanbul - Dünya Su Günü
İstanbul, Mimar Sinan Üniv.  - 8-18 Nisan 2008 - TÜRKKAD İstanbul
İstanbul, Dokuz Eylül Üniv. - 26-27 Haziran 2008 - TÜRKKAD İstanbul, DSİ - DSİ bölgesel süreç toplantılarında (Regional Process) Tarihi Su Yapıları Sempozyumu
İstanbul, Haliç Kongre Merkezi - 16-22 Mart 2009 - TÜRKKAD İstanbul, İSKİ – 5. Dünya Su Forumu