Türk ve Balkan Kadınları Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması

3. “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri
31 Mart 2007
“Biz Bir Aileyiz Türkiye’yiz” Paneli
18 Haziran 2006
22-23 Şubat 2007 tarihlerinde yapılan toplantı, Balkanlar’da bulunan kadın sivil toplum örgütleri arasında bir işbirliği sağlayarak aşağıda belirtilen konu başlıklarında ortak projeleri hayata geçirmek için bir ön çalışma ve ağın oluşturulması amacını taşımaktadır. 

 - Kız çocuklarının eğitimine destek vererek ve kadınların (özellikle yoksul ve eğitimsiz kadınların) meslekî eğitim ve üretim becerileri edinmelerini ve uzmanlık gerektiren alanlarda danışmanlık desteğine ulaşmalarını sağlamak yoluyla kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini hedefleyen projeler

 - Kadının kendi sorunlarını tartışabileceği bir ortam bulabilmesi ve kadınların birarada çalışarak kendi sorunları için politikalar oluşturabilmeleri

 - Kendisiyle ve toplumla barışık kadın kimliğinin güçlendirilmesi

 - Balkanlar’da kadınların eğitimi yoluyla, bölgede barışın, özgürlüğün ve refahın sağlanmasına katkıda bulunacak ortak projeler oluşturulması ve gerekli fonların araştırılması

 - Gelen delegelerin konuşmalarının yönlendirmesi sonucunda ortak projelerin tespit edilmesi ve bu yönde çalışmaların devam ettirilmesi.
 
Program bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “SAVAŞ MAĞDURU KADINLARA DESTEK OLALIM” başlıklı bir bildiri hazırlanarak yurt içi ve dışındaki derneklere yollanmıştır.
Proje Rapor dosyası için tıklayınız.
Haberler için tıklayınız.

Video