11. “Dost” İslam’a Hizmet Ödülleri

“İslam ve Çin Medeniyeti” Uluslararası Sempozyumu
2 Nisan 2015
“Uzaktaki Yakin” Uluslararası Hz. Üftade Sempozyumu
18 Nisan 2014
Dil, din, mezhep, renk, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan seven İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.s.) doğumunun 1444. senesi vesîlesiyle, “DOST” İslâm’a Hizmet Ödülleri takdim gecesinin 11.si Mevlid Kandili'nin ertesi günü 3 Ocak 2015 Cumartesi, TÜRKKAD, KERİM Vakfı ve ALTAY Vakfı tarafından ortaklaşa olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nefes Yayıncılık A.Ş., Tuti Kitap ve Yaratıcı Filmler LTD.  sponsorluğunda gerçekleştirildi.
 
Her sene farklı bir tema ile gerçekleştirilen ödül gecesinin bu seneki konusu "HİCRET" idi.

3 Ocak 2015,Cumartesi
Cemal Reşit Rey Konser Salonu
Ödül Töreni 19:00'da başladı.
 

ÖDÜL TÖRENİ ve KONSER HALKA AÇIKTIR ve ÜCRETSİZDİR.

PROGRAM
1. BÖLÜM

Dervişliğe Terkib
Okuyucular: Gülnur Yargan (5,5 yaş), Kenan Özada (6 yaş), Ali Ömürlü (5 yaş), Berre Demirci (7 yaş), Ali Emre Yargan (7 yaş)
Vakıflar Adına Açılış Konuşması
Diyanet İşleri Başkanlığı adına açılış konuşması
'Sebep ve Sonuçlarıyla Hicret'
Doç. Dr. Casim Avcı
 
İslâm’a Hizmet Ödülleri Takdimi
•        Prof. Dr.İsmail Kara'ya bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu eserlerin, İslâm’a dair güncel tartışmalara kattığı derinlikli yaklaşım, özgün yorum, geçmişin hafızasına tuttuğu ışık ve vermiş olduğu eserlerin bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak referans çalışmalar olması ile yarattığı etki, Türkiye’de İslâmcılık ve modernleşme konularının ortaya çıkardığı İslâm gibi temel meselelerimiz etrafındaki çalışmaları ve “Hilâfet Risaleleri” yayınları ile tefekkür hayatımıza katmış olduğu şümullü ve kalıcı değerler vesilesiyle “Dost Ödülü” takdim edildi.
•        Prof. Tayeeb Chouiref'e “Spiritual Teachings of the Prophet” isimli kitabı vesîlesiyle “Dost Ödülü” takdim edildi.

30 Dakika Ara

2. BÖLÜM

LÂ EDRÎ Grubu Tasavvuf Mûsikîsi Konseri

1955 yılında Rize Güneyce’de doğdu. İlk okulu köyünde okuduktan sonra yörede Kutuz Hoca lakabıyla bilinen babasının yanında hafızlık yaptı. 1973’te İstanbul İmam-Hatip Okulu’nu ve fark derslerini vererek Rize Lisesi’ni bitirdi. 1977’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden, 1986’da İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek İslâm Enstitüsü’nünde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve ''Dergâh'' dergisinin yayın heyetinde yer aldı, editörlük ve Yayın Müdürlüğü yaptı. 1980-1995 yılları arasında özel Sainte Pulcherie Fransız Kız Ortaokulu’nda sözleşmeli Din Dersi öğretmeni olarak çalıştı. Yüksek Lisans eğitimini İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, siyaset bilimi dalında 1987 yılında tamamladı. Aynı Enstitüde, yine siyaset bilimi dalında hazırladığı “İslâmcılara Göre Meşrutiyet İdaresi (1908-1914)” adlı doktora tezini 1993 yılında bitirdi. 1995 yılında Marmara  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı. 2000 yılında Türk-İslâm Düşüncesi Tarihi doçenti, 2006 yılında İslâm Felsefesi profesörü oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanı çağdaş Türk düşüncesi ve çağdaş İslâm düşüncesidir. Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim, İslam Araştırmaları Dergisi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Kutadgubilig, İslamiyat dergilerinde yayınlandı.

Eserleri
-Türkiye’de İslâmcılık Düşüncesi-Metinler/Kişiler, 3 C.: I, 1986; II, 1987, İstanbul, Risale Yay.; III, 1994, İstanbul, Pınar Yay. I ve II. ciltleri genişletilmiş 5. bs. İstanbul Dergah Yay. 2014.
-İslâmcıların Siyasî Görüşleri, İstanbul, İz Yay. 1994. Gözden geçirilmiş ve ilaveli 2. bs. İslâmcıların Siyasî Görüşleri I-Hilafet ve Meşrutiyet adıyla İstanbul, Dergâh Yay. 2001.
-Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye, İstanbul, Kitabevi Yay. 1998; Gözden geçirilmiş ve ilaveli 3. bs. İstanbul, Dergâh Yay. 2002.
-Amel Defteri, İstanbul, Kitabevi Yay. 1998.
-Biraz Yakın Tarih Biraz Uzak Hurafe, İstanbul, Kitabevi Yay. 1998.
-Bir Felsefe Dili Kurmak-Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girişi, İstanbul, Dergâh Yay., 2001.
-Güneyce-Rize Sözlüğü-Bir Doğu Karadeniz Köyünün Hafızası ve Nâtıkası, İstanbul, Dergâh Yay., 2001; Genişletilmiş ve fotoğraflı 2. bs. İstanbul, Dergah Yay., 2014
-Din ile Modernleşme Arasında Çağdaş Türk Düşüncesinin Meseleleri, İstanbul, Dergâh Yay., 2003
-Gümüşhanevî Halifelerinden Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Güneyce Rize’deki Tekkesi, İstanbul, Dergâh Yay., 2004.
-İlk Rize Müftüsü Mehmet Hulusi Efendi-Rize Hadisesi-Hac Hatıraları, İstanbul, Dergâh Yay., 2005.
-Sözü Dilde Hayali Gözde, hatıralar-portreler, İstanbul, Dergâh Yay., 2005.
-Hanya / Girit Mevlevihanesi-Şeyh Ailesi Müştemilatı Vakfiyesi Mübadelesi, İstanbul, Dergâh Yay., 2006.
-Aramakla Bulunmaz, İstanbul, Dergâh Yay. 2006
-Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslâm I, İstanbul, Dergâh Yay. 2008
-Rize Müftülerinden Yusuf Karali Hoca, İstanbul, Dergah Yay. 2009
-İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not, İstanbul, Dergâh Yay. 2011
-Nurettin Topçu-Hayatı ve Bibliyografyası, İstanbul, Dergah Yay. 2013

Yayına hazırlama:
-Hüseyin Kâzım Kadri, Ziya Gökalp’in Tenkidi, İstanbul, Dergâh Yay. 1989. (aslı yazma).
-Anonim, Mızraklı İlmihal, İstanbul, Çıdam Yay. 1989. Gözden geçirilmiş ve Arap harfli baskısı eklenmiş 5. bs. İstanbul, Dergâh Yay., 2001.
-Hüseyin Kâzım Kadri, Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Hatıralarım, İstanbul, İletişim Yay. 1991. (aslı yazma); gözden geçirilmiş 2. bs. İstanbul, Dergâh Yay., 2000.
-Süheyl Ünver, İstanbul Risâleleri, 5 C., İstanbul, Büyükşehir Belediyesi Yay., 1995-1996.
-Nurettin Topçu Külliyatı, (Ezel Erverdi ile birlikte), İstanbul, Dergâh Yay. 1997-2005, 21 kitap -Kutuz Hoca’nın Hatıraları - Cumhuriyet Devrinde Bir Köy Hocası, İstanbul, Dergâh Yay. 2000.
-İslâm Siyasî Düşencesinde Değişme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri, C. 1 ve 2, II. Abdülhamit Devri, İstanbul, Klasik Yay., 2002; C. 3 ve 4, II. Meşrutiyet Devri, 2003 ve 2004; C. 5 ve C. 6, Cumhuriyet Devri, 2005, 2014 (8 ciltte tamalnacak).
-Namık Kemal, Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri-Bütün Makaleleri 1 (Nergiz Yılmaz Aydoğdu ile birlikte), İstanbul, Dergâh Yay., 2005.
-Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri: Hatıralar-Yorumla-Tetkikler, (Ali Birinci ile beraber), İstanbul, Dergah Yay., 2005
-Ezel Erverdi Kitabı: Bir Yayın Dünyası-Bir Fikir Mücadelesi, İstanbul, Dergah Yay., 2006
-Hüseyin Vassaf, Bir Eski Zaman Efendisi İbnülemin Mahmut Kemal İnal, (Fatih Şeker’le birlikte), İstanbul, Dergah Yay. 2009
-Nurettin Topçu, Ankara, Kültür Bakanlığı Yay. 2009
-Bir İnsan Bir Devir: İbnülemin Mahmut Kemal’in Hutût-I Meşahir Defteri, (Şemsettin Şeker’le birlikte), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay. 2010
-Sessiz Yaşadım - Matbuatta Mehmet Âkif 1936-1940, (Fulya İbanoğlu ile birlikte), İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi Yay., 2011
-Rize Defteri 1, İstanbul, Dergâh Yay., 2012
-Elemim Bir Yüreğin Kârı Değil-Mehmet Âkif Albümü, (Fulya İbanoğlu ile birlikte), İstanbul, Timaş Yay. 2013
-Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi ve Hareketi, (Asım Öz’le birlikte), İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi Yay., 2013

Tayeb CHOUIREF 1972’de Cezayir’li bir aileye Fransa’da doğdu ve büyüdü. Felsefe’de Yüksek Lisansını Lille Üniversite’sinden (Fransa) 1999 yılında aldı. Tezinin ismi “Gazali’nin Yazılarında Gerçeği Ararken Kıyas’ın Rolü”dür.
2012’de Strasbourg Üniversite’sinden İslamoloji’de doktorasını aldı. Tezinin ismi “Abd al-Rauf al-Munavi’nin (ö. 1622) eserlerinden erken Osmanlı dönemi Mısır’da Tasavvuf ve Hadis’in Rolü” idi. Bu zamandan beri araştırma alanları erken İslami dönemden günümüze kadar olan süre içerisinde İslam tasavvufu edebiyatının farklı yönleriyle alakalıdır.
Charles de Gaulle Lille Üniversite’sinde (Fransa) Arapça Dili ve Medeniyeti’nde doçent idi. Şu an Shatib Institute of Roubaix’de (Fransa) Hadis Çalışmaları ve Arapça Dili’nde profesördür.

İslam Tasavvufu ve Evliyalar konusunda uzmanlaşmış yazar ve konuşmacıdır. Kitapları Al-Gazali ve İbn Arabi’nin pek çok kitaplarının tercümelerini ve sunumlarını içermektedir. Ayrıca Spiritual Teachings of the Prophet (Hz Peygamber’in Mânevi Öğretileri, Fons Vitae, 2012) isimli açıklamalı antoloji de vardır.
- Lire et Comprendre le Coran, Al-Ghazâlî (Kur’an’ı Okumak ve Anlamak, 2014)
- Spiritual Teachings of the Prophet (Hz Peygamber’in Mânevi Öğretileri, 2012)
- Lettres sur le Prophète, et autres lettres sur la voie spirituelle (Peygamber üzerine yazılar, ve mânevi yol üzerine diğer yazılar, 2010)
- Les Enseignements spirituels du Prophète (Hz. Peygamber’in Manevi Öğretileri, 2008)
- Le Mahdi et ses Conseillers, Ibn ‘Arabi (Mehdi ve Yardımcıları, 2006)
- Le Livre de la patience, Al-Ghazâlî (Sabrın Kitabı, 2002)
- Le Livre de la science, Al-Ghazâlî (Fenin Kitabı, 2001)

Kişisel websitesi: http://www.tayeb-chouiref.net

İsmail Kara

Tayeeb Chouiref


Fotoğraf Albümü

AMO_1606DSC_6641AMO_1777DSC_6595AMO_1761AMO_2089AMO_2094AMO_2097_1AMO_2102AMO_2117AMO_2137AMO_2187DSC_6450DSC_6492DSC_6517DSC_6531DSC_6549DSC_6556DSC_6558DSC_6561AMO_2029DSC_6572DSC_6584DSC_6621DSC_6669DSC_6676AMO_2053DSC_6708DSF3777DSF3792DSF3798DSF3812DSF3762

 

WordPress Gallery Free Version

 

 
 
AMO_1606
DSC_6641
AMO_1777
DSC_6595
AMO_1761
AMO_2089
AMO_2094
AMO_2097_1
AMO_2102
AMO_2117
AMO_2137
AMO_2187
DSC_6450
DSC_6492
DSC_6517
DSC_6531
DSC_6549
DSC_6556
DSC_6558
DSC_6561
AMO_2029
DSC_6572
DSC_6584
DSC_6621
DSC_6669
DSC_6676
AMO_2053
DSC_6708
DSF3777
DSF3792
DSF3798
DSF3812
DSF3762
 
 
 
 
 
 

Video Albümü

WordPress Gallery Free Version

 

 
 
 
 
DOST 2015 - 1 - Rahman Altın
 
DOST 2015 - 2 - Cemalnur Sargut, Şiir
 
DOST 2015 - 3 - Tülin Öztürk Ekici
 
DOST 2015 - 4 - Çocukların İlâhiyât-ı Ken'ân Okumaları
 
DOST 2015 - 5 - Sait Kayahan Konuşması
 
DOST 2015 - 6 - Celal Yılmaz, Kaside
 
DOST 2015 - 7 - Prof. Dr. Mehmet Görmez Adına Doç. Dr. Huriye Martı, Açılış Konuşması
 
DOST 2015 - 8 - Doç. Dr. Casim Avcı, Ana Konuşması ve Şilt Takdimi
 
DOST 2015 - 9 - Celal Yılmaz Kaside ve 2005-2014 DOST İslâm'a Hizmet Ödülleri Sahipleri Filmi
 
DOST 2015 - 10 - DOST 2015 İslâm'a Hizmet Ödülü Sahibi Prof. Dr. İsmail Kara, Ödül Takdimi
 
DOST 2015 - 11 - DOST 2015 İslâm'a Hizmet Ödülü Sahibi Prof.Tayeeb Chouiref, Ödül Takdimi
 
DOST 2015 - 12 - Cemalnur Sargut Konuşması
 
DOST 2015 İslâm'a Hizmet Ödülleri Gecesi - 1
 
DOST 2015 İslâm'a Hizmet Ödülleri Gecesi - 2
 
2015 DOST İslâm'a Hizmet Ödülleri Takdimi Programı
 
2015 DOST İslam'a Hizmet Ödülü Prof. Dr. Tayeeb Chouiref
 
2015 DOST İslam'a Hizmet Ödülü Prof. Dr. İsmail Kara
 
2005 - 2014 DOST İslam'a Hizmet Ödülleri