Yeni Medenî Kanunun Türk Kadınına Etkisi

Cumhuriyet Türkiye’sinde Dünden Bugüne Annenin Rolü
27 Ekim 2001
“Safiye Erol” Günü
16 Mayıs 2001

Caddebostan Kültür Merkezi’nde KASDAV ile birlikte “Yeni Medenî Kanunun Türk Kadınına Etkisi” konulu bir panel düzenlenmiştir. Panele gazeteci yazar Nevval Sevindi, Avukat Zeliha Tuna, ANAP Milletvekili Sühan Özkan katılmışlardır.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Tarih: 09.06.2001